Hírek

Búcsúzunk Győri János tanártól, helytörténésztől
2009. január 07-én 13 órakor kísértük utolsó útjára Győri Jánost a jászkiséri temetőben. Hosszas betegség után 87. életévében, 2008. december 30-án hunyt el.
János bácsi 1922. június 14-én született Nagyrédén szegény földműves család második gyermekeként. Küzdelmekkel teli gyermekkort a gyöngyösi gimnázium követte 1933-ban, majd 1937-ben az egri ciszter gimnázium, ahol 1941-ben érettségizett. 1943-ban az egri Hittudományi Főiskola hallgatója lett 1946-ig. Első tanári diplomáját 1951-ben szerezte Egerben földrajz-természetrajz elmélete szakon. Ugyanitt szerezte az első történelem, kémia, politikai gazdaságtan, biológia diplomáját is. 1967-ben a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi karán történelem-népművelés szakon középiskolai tanári diplomát szerzett. 1951-ben kötött házasságot Szentpéteri Juliannával, 57 évet töltöttek együtt. Egyetlen fia, János 1952-ben született Domoszlón. Ma ügyvédként dolgozik Budapesten, felesége bíró. Két felnőtt gyermeke és két kis unokája van. Pedagógus hivatása egész életét meghatározta. Tanított Visontán, Nagyrédén, Domoszlón. 1955-ben került Jászkisérre Csete Balázs tanár-néprajkutató helyére. Több helyre is hívták tanítani. pl. az egri főiskolára, de hű maradt Jászkisérhez. Csete Balázzsal való barátsága határozta meg a további társadalmi tevékenységét, a helytörténet-néprajz iránti szeretetét. Minden szabad idejét a Jászság-Jászkisér honismeretének, helytörténetének kutatásának és annak írásos rögzítésére szentelte. Rendkívül fontosnak tartotta az idős emberek emlékezéseinek rögzítését az utókornak. Közben nem felejtett el másik szenvedélyének a sportnak ápolását sem. Családja minden tagja örökös példaképnek tekintette, és igyekezett eleget tenni annak az elvárásnak, amit a férj, apa, nagyapa elvárt tőlük, illetve példamutatóan hagyott rájuk. Nemcsak a család tagjainak volt példamutatója, hanem számtalan tanítványának is, akik országunk több főiskoláján, egyetemén szereztek diplomát. Munkáját, tevékenységét több kitüntetéssel, díjjal jutalmazták:
Magyar Köztársaság arany érdemkeresztje
Országos Béketanács „Békéért” kitüntetés
„Kiváló Népművelő” miniszteri kitüntetés
Pedagógus Szolgálati emlékérem miniszteri kitüntetés
TIT aranykoszorús kitüntetés
„Szocialista Kultúráért”
Társadalmi Munkáért aranyfokozat
Kiváló Társadalmi Munkás
Kiváló Társadalmi Munkáért országos HIVE tanács
Szolnok Megyei Tanács Közművelődési díj
Jászkisér Nagyközségéért díj
Honismereti Mozgalomért „Ortutay” emlékérem
Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért díj
„Jászságért” díj
Csete Balázs emlékplakett
Bél Mátyás Notitia Hungária
Művészeti Közalapítvány elismerő díj
Munka érdemkereszt bronz fokozata
Jászkisér Díszpolgára
Több ezer gyermeket tanított pályája során, akik tisztelegve emlékeznek volt tanárukra. Betegsége idején számtalan érdeklődő levelet és telefont kapott. Sokan látogatták és többekkel levelezett is. Az országban bárhol is megfordult, mindenhol barátokra tett szert. A barátságot nagyon sokra becsülte és ápolta is.
Temetésén pályatársai, honismereti körök tagjai, barátok, tanítványok jelentek meg szép számmal. Végakarata szerint tanítványa, Medvegy János c. apát, plébános és Kladiva Imre c. kanonok, plébános búcsúztatta katolikus szokás szerint. Majd dr. Horváth László, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok igazgatója mondott búcsúbeszédet.
Ezután volt tanítványa Hajdú László Jászkisér polgármestere mondott búcsúztatót. Búcsúzott volt tanárától, Jászkisér díszpolgárától. Végezetül Benedek József a Csete Balázs Honismereti Egyesület elnöke búcsúztatta a környező jász települések és határon túli honismereti köreitől. A Pedagógus Női Kar két, gyönyörű dallal búcsúzott János bácsitól, a sírnál pedig Szakálné Torma Eszter olvasta fel utolsó szavait. Sírját virágok borítják, de tettei, munkái velünk élnek és cselekedeteink megpróbáljuk követni jó példáját.
Isten vele, nyugodjon békében!
Küldte:Benedek József
2009-01-19 16:51:35

Csete Balázs Honismereti Egyesület őszi kirándulása

Az egyesület tagsága 2010. október 2-án indult Bátonyterenye-Ipolytarnóc-Fülek-Somoskőújfalu útvonalon őszi kirándulására.
2010-10-16 21:51:56

Holland túra a „Stabilmotor Showra”-ra.

A 22. alkalommal megrendezett „Stabilmotor Show”-ra meghívást kapott kis magyar csapatunk. Varga Feri vecsési barátom szervezésében én is második alkalommal vehettem részt Európa legnagyobb kiállításán, mint kiállító. Magyarországot tizenketten képviseltük 7 darab stabil motorral. A stabilmotor szó egy helyhez kötött, vagy mozgatható kivitelű robbanómotor, amely benzinnel, petróleummal, gázzal, illetve nyersolajjal működik, és lapos szíjon keresztül hajt meg különféle eszközöket, például darálókat, morzsolót, szecskavágót, fúrógépet, szivattyút.
2010-06-07 09:03:56

Hagyományos disznóvágás a Tájházban

2010. február 13-án került sor az első hagyományőrző disznóvágás bemutatására a Tájházban. Sebők Péter és Nagy Gyula kezdeményezte és vállalta magára szervezését a disznóvágásnak.
2010-02-22 13:08:59

Indul a munka az egyesületben

2010. február 15-én, a téli szünet utáni első hétfőn találkoztak tagjaink. Ez alkalommal tartottuk éves taggyűlésünket is.
2010-02-22 09:04:40

Jósvafőn jártunk A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2009. évi őszi kirándulásáról

Honismereti Egyesületünk 2009. október 7-én Észak-Magyarország egy-egy nevezetességével ismerkedett. Utunk a Bükk alján, a Bükkön vezetett a Bódva völgyébe.
2009-10-22 21:24:49

Megemlékezés Hetényi Barnabásról, a 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom jászkiséri születésű hősé

A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2009. július 3-án pénteken Hajdú László polgármester vezetésével Rév-Komáromba utazott, hogy koszorúkat helyezzen el Hetényi Barnabás sírjára.
2009-07-08 13:12:01

Tavaszi kertimunka a Tájháznál

Egyesületünk tagjai minden évben kapát, gereblyét, metszőollót ragadnak és közös erővel rendbe teszik a Tájház udvarát.
2009-04-06 09:58:11

Évnyitó-évzáró rendezvény

„Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékű. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar emberekben az emberséget és a magyarságot” volt a mottója március 7.-én a Napközi Otthon ebédlőjében megtartott Csete Balázs Honismereti Egyesület rendezvényének.
2009-03-16 14:21:50

Búcsúzunk Győri János tanártól, helytörténésztől

2009. január 07-én 13 órakor kísértük utolsó útjára Győri Jánost a jászkiséri temetőben. Hosszas betegség után 87. életévében, 2008. december 30-án hunyt el.
2009-01-19 16:51:35

Elhunyt Győri János ny. tanár, helytörténész

Megrendült szívvel fogadtuk a szomorú hírt, hogy 2008. december 30-án Győri János, János bácsi életének 87. évében, hosszú betegség után elhunyt. A Csete Balázs Honismereti Szakkör alapítója, örökös és tiszteletbeli szakkörvezetője.
2008-12-31 12:12:55

Jászberényben a MACI Óvodában játszottunk...

A Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházi csoportja meghívást kapott a jászberényi Maci óvodába 2008. szeptember 29-re népi gyermekjátékok készítésének bemutatására.
2008-10-07 15:58:39

Beszámoló a Csete Balázs Honismereti Egyesület nyári játszóházi tevékenységéről

Ez évben is sok kedves meghívásnak tettünk eleget. Méltán folytatva a Csete Balázs által összegyűjtött gyermek játékok készítését, átadva a gyermekeknek, akik örömmel csodálták, kedvet kapva készítésükhöz.
2008-09-10 09:35:09

Kiállításról – kiállításra

A Csete Balázs Honismereti Egyesület méltán büszkélkedhet azzal, hogy van egy festő tagja – Pásztorné Győr Marika – akinek alkotásait egyre több kiállításon megcsodálhatjuk.
2008-09-10 09:32:25

Kölesden jártunk

Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor 2008. szeptember 2-án Kölesdre látogattunk el a kölesdi honismereti szakkör meghívására.
2008-09-10 09:31:10

A Csete Balázs Honismereti Egyesület kirándulásáról

Az Egyesület 2008. május 17-én a Múzeumok Majálisa napján kirándulást tett Diósdra-Érdre-Százhalombattára.
2008-06-09 08:25:14

Redemptios megemlékezés

A Csete Balázs Honismereti Egyesület és a Jászkisériek Baráti Egyesületének közös szervezésében rendeztük meg 2008. május 05-én 18 órai kezdettel redemptios megemlékezésünket.
2008-05-07 22:13:06

„Egy kiállítás képei…”

Nagyon kellemes, szép élményben volt részem 2008. április 22-én, mert részt vehettem Pásztorné Győr Mária és Terjékiné Mozsár Magda festményeinek kiállításán.
2008-05-07 16:04:26

Látogatás Kocséron

„A szülőföld ideköt, elenged, de mindig hazavár.”
Olvasható a Kocséri Népkör meghívóján. 2008. április 26-án tartotta záró-nyitó közgyűlését a 18 éve újra szervezett népkör.
2008-05-06 12:37:13

Nőnap-Férfinap

A Csete Balázs Honismereti Egyesület közös nőnapot és férfinapot tartott a Napközikonyhán.
2008-04-15 08:24:10

Csete Balázs emléknap

Minden év márciusában Csete Balázs születésének évfordulójához közelebbi hétvégén kerül megrendezésre a jászkiséri honismereti szakkör évzáró-évnyitó rendezvénye.
2008-03-12 22:49:22

 

Kezdőlap e-mail Adminisztrácó Adminisztrácó Kezdőlap

Csete Balázs Honismereti Egyesület

Jászkisériek Baráti Egyesülete

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

Jászkiséri Polgárőr Egyesület

Jászkiséri Sportegyesület

Teleház

Természetjárók Gyermek Egyesülete

A portált a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleháza üzemelteti.
Cím: 5137 Jászkisér Fő út 2.
Tel./fax: 57-550-170
e-mail: jaszkiser@telehaz.hu
Tárhely: Gigaweb

Oldalunk az
NCA
támogatásával jött létre!

Oldalunk eddigi látogatóinak száma:

Made & designed:
- Juhi - Design