Hírek

Megemlékezés Hetényi Barnabásról, a 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom jászkiséri születésű hősé
A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2009. július 3-án pénteken Hajdú László polgármester vezetésével Rév-Komáromba utazott, hogy koszorúkat helyezzen el Hetényi Barnabás sírjára.
Hetényi Barnabás sírjára helytörténeti kutatása során akadt Dr. Szénássy Zoltán professzor Úr, ki tájékoztatta Győri János tanár Urat felfedezéséről. A Honismereti Szakkör tagsága két napos kirándulása során 2000. szeptember 29.-én találkozott Rév-Komáromban a professzor Úrral. Ezen a napon megismerkedtünk a várossal, annak minden nevezetességével. Felkerestük a katolikus temetőben Hetényi Barnabás sírját és elhelyeztük a Szakkör koszorúját.
Kirándulásunk időpontját az az évforduló határozta meg, hogy 160 évvel ez előtt, 1849. július 2.-án halt meg Hetényi Barnabás ki a református anyakönyv szerint: „Jászkiséren született 1830. augusztus 19.-én, esküdt és tarnatslok Hetényi Sándor Úr és Nt. És Küri Márta ifj. Asszony gyermekeként. Keresztelték 1830. augusztus 20.-án, kersztelő Vadász János és Márton Korefia Jhozéfia volt”
Sírkövén a következő felírat olvasható:
” Itt nyugszik
HETÉNYI BARNABÁS
született Jászkiséren
elesett Igmánd alatt
éléte 19-ik nyarán
július 2.-án 1849.”
A sírt egyből megtaláltuk, a nálunk lévő kapával, gereblyével, kézzel a kissé gazos sírt kitisztítottuk, a régi koszorúkat, mécseseket eltávolítottuk.
Hajdú László polgármester helyezte el az első Jászkisér Város Önkormányzat feliratú koszorúját majd Egyesületünk koszorúzott.
A sírt gondozottan hagytuk ott, remélve, hogy ősszel a Jászkisériek Baráti Egyesületével ismét visszatérünk. A temetőben megtekintettük a Jókai család síremlékét is.
Az útra készülve elővettem és átolvastam Dr. Szénássy Zoltán : Komárom ostroma 1849-ben című könyvét, melyben a következő olvasható 1849. július 2.-ról, ezt szeretném Önökkel megosztani:
„1849. július 1-jére Komárom ismét ostrom alá került. Még fel sem épültek a romok, míg fel sem száradtak a könnyek, s alig hervadt el a virág az elesett hősök sírján és a háború újra Komárom falai alatt dübörgött. A magára hagyott Komárom népe a templomokban könyörgött a megváltó jövendőért. A Duna jobb partja felől ellenséges hadmozdulatok történtek. Ezzel párhuzamosan, a Duna bal partján is támadásba lendült az osztrák hadsereg. Csallóköz felől a Colloredo-dandár vonult fel. A június végén és július elejére kialakult hadi helyzetről az egykori krónikás az alábbiakat jegyezte fel. „Június 25.-én a járás egész nemzetőrségét berendelték Komáromba a várőrség pótlására... Június 28-án Kosztolányi ...dandárával Ócsán és Tanyon kersztül aranyosra húzódott, 30-án pedig már Komárom alatt állott....Július 1.-én, vasárnap szakadó esőben érkezett meg hozzánk Colloredo herceg dandárjának előcsapata...Délfelé Colloredo dandára vonult el a falu melletti országúton. A főhadiszállást Aranyoson ütötték fel. A csapatok Aranyost és Újfalut szállták meg...Ismét el voltunk vágva Komáromtól.”
„Július 2.-án került sor a második komáromi csatára. Haynau körülzárta Komáromot és ezzel lehetetlenné tette, hogy Görgey a kormány utasítását végrehajtsa. Haynau csapatai reggel 5 órakor indították meg támadásukat a Komárom előtt álló feldunai sereg ellen. Komárom előtt a II., III. és VII. hadtest állomásozott, közel 30 ezer ember és 124 ágyú. Az egyesült osztrák-orosz hadsereg kb. 50 ezer katonát számlált. Az ütközetről Klapka tábornok így számolt be:” 2-án napfölkeltekor Görgeyhez mentem, ki ekkor Komáromban, nem messze a hídfőtől tartotta főhadiszállását...Mielőtt...nég bővebben értekezhettünk volna, néhány ágyúlövés dörült el a jobb parton, amely az ellenség előrenyomulását jelenté. Görgey megbízott, hogy a belszárnyat és a centrumot vezéreljem, ő maga a jobbszárnyat fogja vezetni, és a monostori magaslatokat és sáncokat, az egész állás legfontosabb pontját fogja védelmezni. Félóra alatt már mind a ketten a harctéren voltunk... Mi az ellenség ismételt támadásait is visszavertük, de a harc egész napon át tartott... Esti 5 óra felé a III. hadtest hét zászlóaljával – a többieket a hídfő őrzésére hagyván hátra – megkezdhette a támadást az előnyomult ellenséges haderő ezen része és Ószőny ellen... Haynau észrevette a fenyegető veszélyt, parancsot ád az orosz tartaléknak az előnyomulásra. Ebben a csatában Görgay huszárait vezényelve lovasroham közben fejsebet kapott. Háromezer huszár indult támadásra. Görgey a balszárny élére állt, míg Pöltenberg a jobbszárnyat vezette. A támadás közben csákójával akart jelt adni Pöltenbergnek, amikor ellenséges kardcsapás érte a fejét. Mint száguldó förgeteg robogott győzelmesen a háromezer huszár, amikor oldaltüzet kapott. Panutin orosz tábornok beavatkozott a csatába és megmentette haynau hadseregét. Egy orosz haditudósító, a július 2.i komáromi csatáról szóló feljegyzését így fejezte be: „Az orosz hadosztály nagy szolgálatot tett
ezen a napon az osztrák hadseregnek, s talán a végveszélytől szabadította meg. Sőt maga az osztrák császár is külön kifejezte köszönetét Panutinnak.
Klapka tábornok a csata eredményét így összegezte: „ ..az osztrák-orosz főhadseregnek az elsáncolt tábor ellen intézett támadását fényesen visszavertük. A mi veszteségünk ebben a csatában holtakban és sebesültekben ezernél többre rúgott, az ellenségé … bizonyára nagyobb volt, különösen halommal feküdtek halottai a Dunánál,Monostor sáncai és ószőnyi szőlők előtt.”
Görgey napiparancsa Komárom, 1849. július 4-én:
„ Általában július 2-a, mint valamennyi csatanap, eddig gazdag volt a rendületlen bátorság s hideg halál-megvetés példáiban... Végre múlt június 20-án az egész 3-ik hadtest példás vitézségével tüntette ki magát.
Június 20-án és e hó 2-dikának itt megnevezett hősei számára addig még vitézségük jutalmául szolgáló 3-ik rendű érdemjel kiszolgáltatása bekövetkeznék, egyenkint mindnyájuknak egy elismerő okirat fog kiszolgáltatni.”
Csete Balázs Honismereti Egyesület ez úton is szeretné megismertetni az olvasókat Jászkisér 1849-es forradalom és szabadságharc hősével, kinek emlékét megőrizzük.

Küldte:Benedek József
2009-07-08 13:12:01

Csete Balázs Honismereti Egyesület őszi kirándulása

Az egyesület tagsága 2010. október 2-án indult Bátonyterenye-Ipolytarnóc-Fülek-Somoskőújfalu útvonalon őszi kirándulására.
2010-10-16 21:51:56

Holland túra a „Stabilmotor Showra”-ra.

A 22. alkalommal megrendezett „Stabilmotor Show”-ra meghívást kapott kis magyar csapatunk. Varga Feri vecsési barátom szervezésében én is második alkalommal vehettem részt Európa legnagyobb kiállításán, mint kiállító. Magyarországot tizenketten képviseltük 7 darab stabil motorral. A stabilmotor szó egy helyhez kötött, vagy mozgatható kivitelű robbanómotor, amely benzinnel, petróleummal, gázzal, illetve nyersolajjal működik, és lapos szíjon keresztül hajt meg különféle eszközöket, például darálókat, morzsolót, szecskavágót, fúrógépet, szivattyút.
2010-06-07 09:03:56

Hagyományos disznóvágás a Tájházban

2010. február 13-án került sor az első hagyományőrző disznóvágás bemutatására a Tájházban. Sebők Péter és Nagy Gyula kezdeményezte és vállalta magára szervezését a disznóvágásnak.
2010-02-22 13:08:59

Indul a munka az egyesületben

2010. február 15-én, a téli szünet utáni első hétfőn találkoztak tagjaink. Ez alkalommal tartottuk éves taggyűlésünket is.
2010-02-22 09:04:40

Jósvafőn jártunk A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2009. évi őszi kirándulásáról

Honismereti Egyesületünk 2009. október 7-én Észak-Magyarország egy-egy nevezetességével ismerkedett. Utunk a Bükk alján, a Bükkön vezetett a Bódva völgyébe.
2009-10-22 21:24:49

Megemlékezés Hetényi Barnabásról, a 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom jászkiséri születésű hősé

A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2009. július 3-án pénteken Hajdú László polgármester vezetésével Rév-Komáromba utazott, hogy koszorúkat helyezzen el Hetényi Barnabás sírjára.
2009-07-08 13:12:01

Tavaszi kertimunka a Tájháznál

Egyesületünk tagjai minden évben kapát, gereblyét, metszőollót ragadnak és közös erővel rendbe teszik a Tájház udvarát.
2009-04-06 09:58:11

Évnyitó-évzáró rendezvény

„Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékű. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar emberekben az emberséget és a magyarságot” volt a mottója március 7.-én a Napközi Otthon ebédlőjében megtartott Csete Balázs Honismereti Egyesület rendezvényének.
2009-03-16 14:21:50

Búcsúzunk Győri János tanártól, helytörténésztől

2009. január 07-én 13 órakor kísértük utolsó útjára Győri Jánost a jászkiséri temetőben. Hosszas betegség után 87. életévében, 2008. december 30-án hunyt el.
2009-01-19 16:51:35

Elhunyt Győri János ny. tanár, helytörténész

Megrendült szívvel fogadtuk a szomorú hírt, hogy 2008. december 30-án Győri János, János bácsi életének 87. évében, hosszú betegség után elhunyt. A Csete Balázs Honismereti Szakkör alapítója, örökös és tiszteletbeli szakkörvezetője.
2008-12-31 12:12:55

Jászberényben a MACI Óvodában játszottunk...

A Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházi csoportja meghívást kapott a jászberényi Maci óvodába 2008. szeptember 29-re népi gyermekjátékok készítésének bemutatására.
2008-10-07 15:58:39

Beszámoló a Csete Balázs Honismereti Egyesület nyári játszóházi tevékenységéről

Ez évben is sok kedves meghívásnak tettünk eleget. Méltán folytatva a Csete Balázs által összegyűjtött gyermek játékok készítését, átadva a gyermekeknek, akik örömmel csodálták, kedvet kapva készítésükhöz.
2008-09-10 09:35:09

Kiállításról – kiállításra

A Csete Balázs Honismereti Egyesület méltán büszkélkedhet azzal, hogy van egy festő tagja – Pásztorné Győr Marika – akinek alkotásait egyre több kiállításon megcsodálhatjuk.
2008-09-10 09:32:25

Kölesden jártunk

Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor 2008. szeptember 2-án Kölesdre látogattunk el a kölesdi honismereti szakkör meghívására.
2008-09-10 09:31:10

A Csete Balázs Honismereti Egyesület kirándulásáról

Az Egyesület 2008. május 17-én a Múzeumok Majálisa napján kirándulást tett Diósdra-Érdre-Százhalombattára.
2008-06-09 08:25:14

Redemptios megemlékezés

A Csete Balázs Honismereti Egyesület és a Jászkisériek Baráti Egyesületének közös szervezésében rendeztük meg 2008. május 05-én 18 órai kezdettel redemptios megemlékezésünket.
2008-05-07 22:13:06

„Egy kiállítás képei…”

Nagyon kellemes, szép élményben volt részem 2008. április 22-én, mert részt vehettem Pásztorné Győr Mária és Terjékiné Mozsár Magda festményeinek kiállításán.
2008-05-07 16:04:26

Látogatás Kocséron

„A szülőföld ideköt, elenged, de mindig hazavár.”
Olvasható a Kocséri Népkör meghívóján. 2008. április 26-án tartotta záró-nyitó közgyűlését a 18 éve újra szervezett népkör.
2008-05-06 12:37:13

Nőnap-Férfinap

A Csete Balázs Honismereti Egyesület közös nőnapot és férfinapot tartott a Napközikonyhán.
2008-04-15 08:24:10

Csete Balázs emléknap

Minden év márciusában Csete Balázs születésének évfordulójához közelebbi hétvégén kerül megrendezésre a jászkiséri honismereti szakkör évzáró-évnyitó rendezvénye.
2008-03-12 22:49:22

 

Kezdőlap e-mail Adminisztrácó Adminisztrácó Kezdőlap

Csete Balázs Honismereti Egyesület

Jászkisériek Baráti Egyesülete

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

Jászkiséri Polgárőr Egyesület

Jászkiséri Sportegyesület

Teleház

Természetjárók Gyermek Egyesülete

A portált a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleháza üzemelteti.
Cím: 5137 Jászkisér Fő út 2.
Tel./fax: 57-550-170
e-mail: jaszkiser@telehaz.hu
Tárhely: Gigaweb

Oldalunk az
NCA
támogatásával jött létre!

Oldalunk eddigi látogatóinak száma:

Made & designed:
- Juhi - Design