Hírek

A Csete Balázs Honismereti Egyesület kirándulásáról
Az Egyesület 2008. május 17-én a Múzeumok Majálisa napján kirándulást tett Diósdra-Érdre-Százhalombattára.
Először Diósdon a Rádió és Televizíó Múzeum kiállításával ismerkedtünk meg. A Múzeum 1995. december 01-én a magyar rádió-műsorszórás megindulásának 70. évfordulóján nyílt meg. Az állomás Schármár Jenő postamérnök tervei alapján 1943-ban megkezdett építése a II. világháború miatt csak 1948-ban fejeződhetett be. A Múzeum a régi „nagy” adóteremben és a mellette lévő kisebb helyiségekben található. A múzeumi tárgyak zöme adástechnikai berendezésekből áll, de itt láthatók a stúdió- és vételtechnikai, valamint a hajózás és katonai hírközlés rádiós és televíziós tárgyi emlékei is. Sokan örömmel láttuk, hogy valamikor olyan rádió- vagy olyan TV készülékünk volt, amik itt kiállítottak sorában láthatók. A Múzeum büszke arra, hogy a hajdani postamérnök, a Nobel-díjas Békesy György fizikus, akadémikus USA-ból hazatért tudományos hagyatéka is itt kaphatott helyet két szobában. A második szobában olvasható Békésy György testamentuma, nagyon tanulságos, aktuális ma is. A parkban szabadtéri kiállítás sorakoztatja föl a magyar műsorszórás kültéri tárgyi emlékeit (antennák stb.). Érden először is a Polgármester Úr – T. Mészáros András köszöntött bennünket a Magyar Földrajzi Múzeum udvarán. Kedves gesztus volt tőle, frissen sült pogácsával, üdítővel, kristályvízzel kínáltak. Érd a legnagyobb európai falu- állapította meg egy híres szociográfia még 1979 előtt, ekkor kapott városi rangot. A város történelem igen érdekes. A földrajzi gyűjtemény létrehozását Balázs Dénes (1924-1994) 1978. decemberében kezdeményezte. A Magyar Földrajzi Társaság és az érdiek igyekeztek segítséget nyújtani ehhez, így 1983-ban szélesre tárta kapuit a Magyar Földrajzi Múzeum a volt Wimpffen kúria egy részében. Először az udvarban elhelyezett magyar utazók, földrajzi felfedezők szobrait néztük végig. Szemben áll Kőrösi Csoma Sándor (1784-1842) szobra –Antal Károly alkotása – a Múzeum alapító Balázs Dénes szobrával, és körben vigyázzák a parkot Déchy Mór, Teleki Sámuel, Teleki Pál. Stein Aurél, dr. Sáska László, Princz Gyula, Almássy László, Baktay Ervin, Reguly Antal, Vámbéry Ármin szobrai, mind Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Benn az épületben először a glóbuszok termébe léptünk be, ahol egy földgömb tűnik szembe. Az egész falat beborító világtérképen közel kétezer színes égő jelöli a magyar utazók által bejárt területeket. Juliánus baráttól (1235-től) a XX. Századi jelentősebb magyar utazóinak, így pl. Germanus Gyulának munkásságát, hagyatékát néztük végig a kiállítási termekben, így az Ázsiában, Afrikában, Amerikában, Mexikóban, Ausztráliában és Új-Zélandon járt utazóink és felfedezőink tárgyi emlékeit is. A Múzeum igazgatóhelyettese volt a tárlatvezetőnk, és mindnyájan érdeklődve hallgattuk ismertetését, a város nevezetességeivel ismerkedtünk tovább. Érd-ófalu a római hadi út nyomvonala mellett emelkedik a török világ emlékét idéző 23 méter magas minaret. A körerkélyhez 53 db csigalépcső vezet fel. A fiatalok és a jó lábuak felmentek a körerkélyre, hogy a panorámában gyönyörködjenek. Messze elláttak a 17 km hosszú városon, látták a városrészeket, Érdliget-Érd Parkvárost. Városát nagyon ismerő és szerető idegenvezetőnk ismertette a minaret történetét, felújítását, majd elvezetett a Szent Mihály templomhoz, ahol megnéztük Bogner Mária Margit vizitációs nővér szobrát, a templomkertben lévő régi víztisztító betonberendezést, mellette a Mária –fülkét. Ezután az Illésházy várkastély következett. Elhaladtunk Walburga szobra mellett. (a népnyelv Záporkának hívja) A kazamata rendszer 890 m2. Végigmentünk a Lovagtermen, megnéztük a Szapáry pincét (Szapáry Péter 14 évig raboskodott itt, Batthyány Ádám mentette meg). Jelenleg egy nemzeti szakrális helyet is találunk itt, ahol egy megkoszorúzott kereszt látható. A fárasztó, de nagyon kellemes, szép városnézés után a Polgármester Úr jóvoltából a Termál-fürdőben kávéval és süteménnyel vártak bennünket. Ezúton köszönjük a Polgármester úr gondoskodását. Meg kell még említeni Sina György bárót, aki 1848-ban vette meg Érdet. Nevelőintézetet is létesített itt, s a magyar nyelv tanulásában jó előmenetelt, szorgalmat tanúsítók számára évente 210 forintot osztott ki. A fia Sina Simon apján is túltett mecénási bőkezűségével. Érdliget felet a dombon a Kutyavár faltöredékei láthatók. Itt állt Mátyás király vadászháza. Sietve búcsúztunk, mert már régen Százhalombattán kellett volna lennünk. Az 1840-es években a kutatók 122 halmot térképeztek fel. Lehet, hogy az egyik halom Attila sírját rejti. Legendák övezik Százhalombatta vidékét. Római villák kövei, avartörzsek emlékei és Túróczi-krónikája őrzik a múlt emlékeit, titkait. 1963-ban egy jelentős földmunka nyomán kerültek elő bronzkori, késő vaskori leletek. A Matrica Múzeumot 1987-ben alapították. A Múzeum állandó kiállítása: „Terek, emberek, évezredek.” Vagyis ízelítő a város tízezer éves múltjából, az őskortól napjainkig. Láthatók bronzkori urnatemető, római kori villabelső, honfoglalás kori viselet. Következett a Régészeti Park: Magyarország első, őskori szabadtéri múzeuma, ahol a bronzkorból és a vaskorból feltárt házak, kemencék, melléképületek hiteles másolatai épülnek. A halmok között az őskori élet elevenedik meg. Szövés, fonás, bőrművesség, ötvösség. A 2700 éves látogatható halomsírban hang- és fényeffektusokkal kisérve 17 perces multimédia program mutatja be a kor temetkezési szokásait, nagyon érdekesnek találtuk. A nap lassan eltelt, így be kellett fejeznünk programunkat. Kissé fáradtan, de sok szép emlékkel tértünk haza.
Küldte:Zelei Józsefné
2008-06-09 08:25:14

Csete Balázs Honismereti Egyesület őszi kirándulása

Az egyesület tagsága 2010. október 2-án indult Bátonyterenye-Ipolytarnóc-Fülek-Somoskőújfalu útvonalon őszi kirándulására.
2010-10-16 21:51:56

Holland túra a „Stabilmotor Showra”-ra.

A 22. alkalommal megrendezett „Stabilmotor Show”-ra meghívást kapott kis magyar csapatunk. Varga Feri vecsési barátom szervezésében én is második alkalommal vehettem részt Európa legnagyobb kiállításán, mint kiállító. Magyarországot tizenketten képviseltük 7 darab stabil motorral. A stabilmotor szó egy helyhez kötött, vagy mozgatható kivitelű robbanómotor, amely benzinnel, petróleummal, gázzal, illetve nyersolajjal működik, és lapos szíjon keresztül hajt meg különféle eszközöket, például darálókat, morzsolót, szecskavágót, fúrógépet, szivattyút.
2010-06-07 09:03:56

Hagyományos disznóvágás a Tájházban

2010. február 13-án került sor az első hagyományőrző disznóvágás bemutatására a Tájházban. Sebők Péter és Nagy Gyula kezdeményezte és vállalta magára szervezését a disznóvágásnak.
2010-02-22 13:08:59

Indul a munka az egyesületben

2010. február 15-én, a téli szünet utáni első hétfőn találkoztak tagjaink. Ez alkalommal tartottuk éves taggyűlésünket is.
2010-02-22 09:04:40

Jósvafőn jártunk A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2009. évi őszi kirándulásáról

Honismereti Egyesületünk 2009. október 7-én Észak-Magyarország egy-egy nevezetességével ismerkedett. Utunk a Bükk alján, a Bükkön vezetett a Bódva völgyébe.
2009-10-22 21:24:49

Megemlékezés Hetényi Barnabásról, a 1848-49-es Szabadságharc és Forradalom jászkiséri születésű hősé

A Csete Balázs Honismereti Egyesület 2009. július 3-án pénteken Hajdú László polgármester vezetésével Rév-Komáromba utazott, hogy koszorúkat helyezzen el Hetényi Barnabás sírjára.
2009-07-08 13:12:01

Tavaszi kertimunka a Tájháznál

Egyesületünk tagjai minden évben kapát, gereblyét, metszőollót ragadnak és közös erővel rendbe teszik a Tájház udvarát.
2009-04-06 09:58:11

Évnyitó-évzáró rendezvény

„Emberek között ma emberileg élni kimondhatatlanul nehéz! A tömeg elembertelenedése, hitetlensége irtózatos mértékű. Vajon meddig lehet még ingerelni a magyar emberekben az emberséget és a magyarságot” volt a mottója március 7.-én a Napközi Otthon ebédlőjében megtartott Csete Balázs Honismereti Egyesület rendezvényének.
2009-03-16 14:21:50

Búcsúzunk Győri János tanártól, helytörténésztől

2009. január 07-én 13 órakor kísértük utolsó útjára Győri Jánost a jászkiséri temetőben. Hosszas betegség után 87. életévében, 2008. december 30-án hunyt el.
2009-01-19 16:51:35

Elhunyt Győri János ny. tanár, helytörténész

Megrendült szívvel fogadtuk a szomorú hírt, hogy 2008. december 30-án Győri János, János bácsi életének 87. évében, hosszú betegség után elhunyt. A Csete Balázs Honismereti Szakkör alapítója, örökös és tiszteletbeli szakkörvezetője.
2008-12-31 12:12:55

Jászberényben a MACI Óvodában játszottunk...

A Csete Balázs Honismereti Egyesület játszóházi csoportja meghívást kapott a jászberényi Maci óvodába 2008. szeptember 29-re népi gyermekjátékok készítésének bemutatására.
2008-10-07 15:58:39

Beszámoló a Csete Balázs Honismereti Egyesület nyári játszóházi tevékenységéről

Ez évben is sok kedves meghívásnak tettünk eleget. Méltán folytatva a Csete Balázs által összegyűjtött gyermek játékok készítését, átadva a gyermekeknek, akik örömmel csodálták, kedvet kapva készítésükhöz.
2008-09-10 09:35:09

Kiállításról – kiállításra

A Csete Balázs Honismereti Egyesület méltán büszkélkedhet azzal, hogy van egy festő tagja – Pásztorné Győr Marika – akinek alkotásait egyre több kiállításon megcsodálhatjuk.
2008-09-10 09:32:25

Kölesden jártunk

Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor 2008. szeptember 2-án Kölesdre látogattunk el a kölesdi honismereti szakkör meghívására.
2008-09-10 09:31:10

A Csete Balázs Honismereti Egyesület kirándulásáról

Az Egyesület 2008. május 17-én a Múzeumok Majálisa napján kirándulást tett Diósdra-Érdre-Százhalombattára.
2008-06-09 08:25:14

Redemptios megemlékezés

A Csete Balázs Honismereti Egyesület és a Jászkisériek Baráti Egyesületének közös szervezésében rendeztük meg 2008. május 05-én 18 órai kezdettel redemptios megemlékezésünket.
2008-05-07 22:13:06

„Egy kiállítás képei…”

Nagyon kellemes, szép élményben volt részem 2008. április 22-én, mert részt vehettem Pásztorné Győr Mária és Terjékiné Mozsár Magda festményeinek kiállításán.
2008-05-07 16:04:26

Látogatás Kocséron

„A szülőföld ideköt, elenged, de mindig hazavár.”
Olvasható a Kocséri Népkör meghívóján. 2008. április 26-án tartotta záró-nyitó közgyűlését a 18 éve újra szervezett népkör.
2008-05-06 12:37:13

Nőnap-Férfinap

A Csete Balázs Honismereti Egyesület közös nőnapot és férfinapot tartott a Napközikonyhán.
2008-04-15 08:24:10

Csete Balázs emléknap

Minden év márciusában Csete Balázs születésének évfordulójához közelebbi hétvégén kerül megrendezésre a jászkiséri honismereti szakkör évzáró-évnyitó rendezvénye.
2008-03-12 22:49:22

 

Kezdőlap e-mail Adminisztrácó Adminisztrácó Kezdőlap

Csete Balázs Honismereti Egyesület

Jászkisériek Baráti Egyesülete

Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány

Jászkiséri Pedagógus Női Kar

Jászkiséri Polgárőr Egyesület

Jászkiséri Sportegyesület

Teleház

Természetjárók Gyermek Egyesülete

A portált a Jászkisér Gyermekeiért Alapítvány Teleháza üzemelteti.
Cím: 5137 Jászkisér Fő út 2.
Tel./fax: 57-550-170
e-mail: jaszkiser@telehaz.hu
Tárhely: Gigaweb

Oldalunk az
NCA
támogatásával jött létre!

Oldalunk eddigi látogatóinak száma:

Made & designed:
- Juhi - Design